Kaspersky Endpoint Security for Business - Advanced

Select + szyfrowanie, zarządz. syst.
3 797,63 PLN Kup teraz

FUNKCJE

Najwyższej klasy wielowarstwowe zabezpieczenia punktów końcowych, w tym laptopów, stacji roboczych, serwerów plików i urządzeń mobilnych*, z rozbudowanymi możliwościami zarządzania systemami i zintegrowaną konsolą administracyjną.

*Dostępny zestaw funkcji różni się w zależności od platformy.

Wielowarstwowa ochrona stacji roboczych, serwerów i urządzeń mobilnych

Wielowarstwowa ochrona i kontrola - Kaspersky Endpoint Security for Business Advanced łączny wiele technologii, by chronić wszystkie urządzenia i środowiska przed nieustannie ewoluującymi cyberzagrożeniami. Funkcje kontroli bezpieczeństwa wraz z technologią automatycznego zapobiegania exploitom, systemowi zapobiegania włamaniom i innymi mechanizmami minimalizują ryzyko wtargnięcia szkodliwego oprogramowania. Ponadto, rozwiązanie pozwala na cofnięcie wszystkich szkodliwych działań wykonanych przez szkodliwe programy na punktach końcowych.

Najlepsze połączenie uczenia maszynowego i rozległej ludzkiej ekspertyzy - Unikatowe podejście Kaspersky Lab - HuMachine™ - to połączenie rozległej wiedzy o zagrożeniach, uczenia maszynowego i ludzkiej ekspertyzy, które znacznie zwiększa efektywność ochrony, bez niepotrzebnego komplikowania procesu zarządzania.

Siła informacji w chmurze - Dzięki milionom użytkowników rozwiązań Kaspersky Lab, którzy wyrazili zgodę na przesyłanie do sieci Kaspersky Security Network (KSN) informacji o szkodliwych działaniach i zagrożeniach IT na ich komputerach, firmy mogą korzystać ze skuteczniejszej ochrony przed najnowszymi - także nieznanymi - szkodliwymi programami. Dzięki informacjom zbieranym na bieżąco klienci nie muszą obawiać się nowych ataków ani martwić fałszywymi ostrzeżeniami.

Wykrywanie podejrzanego zachowania - Kaspersky Endpoint Security for Business Advanced wykorzystuje analizę behawioralną zarówno przed uruchamianiem jak i w trakcie uruchamiania aplikacji. Mechanizm ten jest wpierany danymi z chmury Kaspersky Security Network, która zawiera ogromną ilość danych na temat podejrzanych plików.
Przed uruchomieniem dowolnej aplikacji mechanizm wykrywania behawioralnego wykorzystującego emulację odgrywa kluczową rolę w identyfikowaniu nieznanych i zaawansowanych cyberzagrożeń. Po uruchomieniu dowolnej aplikacji moduł Kontrola systemu rozpoczyna monitorowanie jej zachowania. W przypadku wykrycia podejrzanego działania aplikacji moduł Kontrola systemu automatycznie ją blokuje. Z uwagi na fakt, że moduł Kontrola systemu rejestruje na bieżąco pracę systemu operacyjnego oraz jego rejestru i innych funkcji, możliwe jest automatyczne cofnięcie groźnych operacji wykonywanych przez szkodliwe oprogramowanie przed jego zablokowaniem.

Ochrona przed wykorzystaniem luk w zabezpieczeniach - Żadne oprogramowanie nie jest w 100% wolne od luk w zabezpieczeniach - niezależnie od tego czy jest to aplikacja czy system operacyjny. Takie luki mogą zostać wykorzystane przez szkodliwe oprogramowanie do przeniknięcia do sieci firmowej, zainfekowania stacji roboczych oraz serwerów i zakłócenia działalności biznesowej. Nasza nowatorska technologia AEP (ang. Automatic Exploit Prevention - automatyczne zapobieganie exploitom) uniemożliwia szkodliwemu oprogramowaniu wykorzystanie luk w zabezpieczeniach systemu operacyjnego lub aplikacji działających w sieci. Technologia AEP monitoruje przede wszystkim aplikacje najczęściej narażone na ataki, w tym programy Adobe Reader, Internet Explorer, składniki pakietu Microsoft Office, środowisko Java i wiele innych, zapewniając dodatkowy poziom zabezpieczeń dzięki funkcjom monitorowania nieznanych zagrożeń i ochrony przed nimi.

Blokowanie ataków sieciowych - Intensywność zagrożeń wycelowanych w sieci korporacyjne, takich jak z skanowanie portów czy ataki DDoS, nasila się. Funkcja blokowania ataków sieciowych umożliwia wykrywanie i monitorowanie podejrzanych działań zachodzących w sieci firmy i pozwala z góry określić reakcję systemów w razie ich wykrycia.

Kontrola bezpieczeństwa wspomagająca zarządzanie aplikacjami, urządzeniami i dostępem do internetu

Dynamiczna biała lista wspierająca kontrolę aplikacji - Na rynku istnieje ogromna ilość aplikacji, a każdego dnia powstają nowe. Odróżnienie potencjalnie niebezpiecznych programów od tych, które są nieszkodliwe, jest poważnym problemem. Stosowane przez Kaspersky Lab podejście pozwala administratorowi aktywować tryb domyślnej odmowy (ang. Default Deny) blokujący wszystkie aplikacje za wyjątkiem tych, które znajdują się na białej liście. Nasze wewnętrzne laboratorium zajmujące się tworzeniem białej listy nieustannie sprawdza aplikacje pod kątem problemów z bezpieczeństwem - obecnie nasza baza danych wykorzystywana do generowania białej listy zawiera informacje o 1,3 miliarda unikatowych plików, a każdego dnia dodajemy do niej milion nowych plików. Użytkownicy produktów Kaspersky Lab mogą korzystać z tych gotowych informacji lub modyfikować je na własne potrzeby. Dostępny jest także tryb testowy, który umożliwia skonfigurowanie i sprawdzenie białej listy przed faktycznym wdrożeniem, co pozwala na unikniecie omyłkowego blokowania aplikacji, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania firmy.

Kontrola aplikacji na serwerach i stacjach roboczych - Nasza technologia kontroli aplikacji monitoruje zachowanie programów od momentu ich uruchomienia na serwerze lub komputerze pracownika w celu identyfikowania śladów szkodliwej lub podejrzanej aktywności. Szkodliwe pliki są blokowane, a niebezpieczne działania wykonane na stacjach roboczych są wycofywane.

Kontrola uprawnień aplikacji minimalizuje ryzyko - W przypadku pewnych aplikacji, które niekoniecznie zalicza się do oprogramowania szkodliwego, ich działanie może zostać uznane za niebezpieczne. W związku z tym zaleca się ograniczanie działania takich aplikacji. Opracowany przez Kaspersky Lab system zapobiegania włamaniom (HIPS) ogranicza działanie aplikacji na punkcie końcowym zgodnie z przypisanym jej poziomem zaufania i ogranicza uprawnienia danej aplikacji do określonych zasobów, łącznie z zasobami systemu operacyjnego i plikami użytkownika. Kontrolowany może być także dostęp do urządzeń zapisujących dźwięk i wideo.

Zapobieganie uzyskiwaniu dostępu przez nieautoryzowane urządzenia - Funkcja kontroli urządzeń ułatwia zarządzanie dostępem urządzeń do firmowej sieci informatycznej. Za jej pomocą można skonfigurować elementy sterowania dostępem bazujące na porze dnia, lokalizacji geograficznej oraz typie urządzenia. Elementy te można skorelować z usługą Active Directory, aby zwiększyć dokładność czynności związanych z administrowaniem i stosowaniem zasad. Administratorzy mogą także tworzyć reguły kontroli urządzeń z zastosowaniem masek, aby łatwiej dodawać do białej listy więcej urządzeń. Ponadto, Kaspersky Endpoint Security for Business rejestruje zdarzenia związane z usuwaniem i kopiowaniem na wymiennych urządzeniach USB, a także zarządza uprawnieniami użytkowników do odczytywania i zapisywania plików na płytach CD/DVD.

Kontrola połączeń Wi-Fi - Korzystanie z niezaufanych, publicznych sieci Wi-Fi naraża urządzenia oraz sieć korporacyjną na cyberataki. Poprzez tworzenie listy zaufanych sieci możliwe jest zezwolenie na dostęp do wybranych sieci i zablokowanie pozostałych. Funkcja ta zwiększa bezpieczeństwo szczególnie w przypadku personelu mobilnego, który wykonuje zadania firmowe poza siecią korporacyjną.

Monitoring i kontrola dostępu do internetu - Narzędzia kontroli dostępu do internetu umożliwiają tworzenie i egzekwowanie zasad dostępu oraz monitorowanie sposobu wykorzystania zasobów internetowych. Korzystając z nich, można zezwalać, zakazywać, ograniczać lub kontrolować dostęp użytkowników do konkretnych witryn internetowych lub całych kategorii witryn, takich jak serwisy społecznościowe, strony dla miłośników gier czy serwisy hazardowe. Elementy sterowania bazujące na lokalizacji geograficznej lub porze dnia można skorelować z usługą Active Directory, aby wspomóc czynności związane z administrowaniem i ustalaniem zasad.

Szyfrowanie zapewniające skuteczną ochronę poufnych danych

Silne szyfrowanie z zachowaniem zgodności z wymogami - Dzięki zastosowaniu algorytmu szyfrującego AES z kluczem o długości 256 bitów nasze rozwiązania zapewniają silne szyfrowanie poufnych informacji. W przypadku zgubienia lub kradzieży komputerów nieautoryzowani użytkownicy nie będą mieli dostępu do zaszyfrowanych danych. Nasz algorytm szyfrowania zapewnia zgodność ze standardem FIPS 140-2.

Skuteczniejsze zarządzanie dzięki integracji - Konfiguracja szyfrowania jest bezproblemowa a cały proces może być zarządzany z tej samej konsoli administracyjnej, która służy do monitorowania i kontrolowania ochrony Kaspersky Lab na punktach końcowych. Technologie szyfrowania firmy Kaspersky Lab stanowią element wspólnego kodu, który został w całości stworzony przez specjalistów z naszej firmy. Ułatwia to wdrażanie ustawień szyfrowania w ramach reguł ochrony przed szkodliwymi programami i kontroli punktów końcowych oraz innych technologii zabezpieczeń.

Szyfrowanie na poziomie całych dysków i poszczególnych plików - Metoda szyfrowania na poziomie całych dysków (FDE) operuje na sektorach dysku twardego, aby zapewnić szyfrowanie na poziomie zbliżonym do sprzętowego i ułatwić prowadzenie strategii szyfrowania wszystkiego jednocześnie. Metoda szyfrowania na poziomie plików (FLE) umożliwia bezpieczne udostępnianie danych w sieci. Po zaszyfrowaniu pliku jego pierwotna, niezaszyfrowana wersja może zostać usunięta z dysku.

Szyfrowanie nośników zewnętrznych - W celu zabezpieczenia danych przechowywanych na nośnikach zewnętrznych mogą one zostać zaszyfrowane metodą FDE lub FLE.

Szyfrowanie w trybie przenośnym - Jeśli wymagane jest przesłanie danych poufnych, można utworzyć chronione hasłem, zaszyfrowane i samorozpakowujące się pakiety plików. Specjalny "tryb przenośny" do szyfrowania nośników zewnętrznych metodą FLE zapewnia bezpieczny transfer danych nawet na komputery, na których nie zainstalowano produktów Kaspersky Lab.

Uproszczone logowanie i obsługa kart inteligentnych/tokenów - Po uruchomieniu komputera przez użytkownika i zalogowaniu się za pomocą nazwy i hasła funkcja pojedynczego logowania zapewnia mu natychmiastowy dostęp do zaszyfrowanych plików znajdujących się na dysku twardym komputera. Dzięki temu procesy szyfrowania i deszyfrowania są dla użytkownika niemal transparentne, co zwiększa efektywność i wydajność pracy. Obsługiwane jest także uwierzytelnianie dwupoziomowe przy użyciu kart inteligentnych i tokenów.

Zarządzanie rozwiązaniem Microsoft BitLocker - Szyfrowanie dysków twardych na urządzeniach z systemem Microsoft Windows może być realizowane z użyciem rozwiązania Microsoft BitLocker. Obsługa tego rozwiązania z poziomu konsoli administracyjnej Kaspersky Lab pozwala na łatwe wykorzystanie tej technologii wbudowanej w system operacyjny.

Obsługa technologii Intel AES-NI i nie tylko - Dzięki obsłudze technologii Intel AES-NI szyfrowanie i deszyfrowanie danych działa szybciej w przypadku komputerów z procesorami Intel i AMD**. Nasza technologia FDE obsługuje także platformy oparte na interfejsie UEFI. Zapewniamy także obsługę klawiatur z układem klawiszy innym niż QWERTY.

**Nie wszystkie procesory obsługują technologię AES-NI.

Zwiększanie ochrony i rozszerzanie zarządzania systemami IT

Identyfikowanie i łatanie luk - Żadne oprogramowanie nie jest w 100% wolne od luk w zabezpieczeniach - niezależnie od tego czy jest to aplikacja czy system operacyjny. Takie luki mogą zostać wykorzystane przez szkodliwe oprogramowanie do przeniknięcia do sieci firmowej, zainfekowania stacji roboczych oraz serwerów i zakłócenia działalności biznesowej.
Funkcje oceny luk i zarządzania łatami wbudowane w rozwiązanie Kaspersky Endpoint Security for Business Advanced automatyzują proces usuwania podatności na ataki. Wykryte luki są klasyfikowane według priorytetu, co umożliwia automatyczne instalowanie poprawek i aktualizacji. Pozwala to na minimalizację prawdopodobieństwa wykorzystania luk przez szkodliwe oprogramowanie.

Zarządzanie sprzętem i oprogramowaniem - Wszystkie urządzenia i programy dostępne w sieci są automatycznie wykrywane i zapisywane na listach inwentarzowych sprzętu i oprogramowania. Inwentarz sprzętowy zawiera szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych urządzeń, a inwentarz oprogramowania ułatwia zarządzanie wykorzystaniem programów i blokowanie nieautoryzowanych aplikacji. W sieci wykrywane są nawet urządzenia podłączane w trybie gościa, którym nadawane są uprawnienia dostępu bez narażania bezpieczeństwa firmowych systemów i danych.

Optymalizacja dystrybucji oprogramowania - Aplikacje można wdrażać na żądanie lub po godzinach pracy zgodnie z ustalonym harmonogramem. W przypadku niektórych instalatorów można określić dodatkowe parametry w celu dostosowania instalowanego pakietu oprogramowania do potrzeb. Obsługa bezpiecznych, zdalnych połączeń z dowolnym komputerem stacjonarnym lub klienckim umożliwia szybkie rozwiązywanie problemów, a mechanizm uwierzytelniania zapobiega przypadkom nieautoryzowanego dostępu zdalnego. Podczas trwania sesji dostępu zdalnego wszystkie czynności są rejestrowane, co ułatwia identyfikowanie użytkowników.

Automatyzacja i optymalizacja procesów wdrażania systemów operacyjnych - Technologie Kaspersky Lab automatyzują i centralizują operacje związane z tworzeniem, przechowywaniem i klonowaniem zabezpieczonych obrazów systemu. Obrazy są przechowywane w specjalnym magazynie, a dostęp do nich jest możliwy w trakcie procesu instalowania i konfigurowania. Instalacja i konfiguracja obrazu klienckiej stacji roboczej może zostać wykonana za pomocą serwerów PXE (Preboot eXecution Environment) - które były wcześniej wykorzystywane w sieci - lub przy użyciu naszych rozwiązań. Dzięki funkcji Wake-on-LAN obrazy mogą zostać rozesłane do komputerów po godzinach pracy. Nasze rozwiązania obsługują interfejs UEFI.

Ograniczanie natężenia ruchu - dystrybucja zdalna - Jeśli wymagane jest dostarczenie oprogramowania lub poprawek do placówki zdalnej, jedna z lokalnych stacji roboczych może pełnić rolę agenta aktualizacji dla całej placówki, ograniczając w ten sposób natężenie ruchu w sieci.

Integracja z systemami SIEM - Z uwagi na fakt, że systemy zarządzania informacjami i zdarzeniami bezpieczeństwa informatycznego (SIEM) mogą umożliwić dużym firmom monitorowanie zasobów w czasie rzeczywistym, nasze rozwiązania obsługują rozwiązania tego typu.

Ochrona nie tylko dla stacji roboczych

Bezpieczeństwo wszelkich środowisk serwerowych - W wielu przypadkach firmy użytkują w swojej infrastrukturze IT różne platformy serwerowe - mogą to być klastry oparte na systemach Windows lub Linux, serwery terminalowe z rozwiązaniami firm Microsoft lub Citrix itp. Rozwiązanie Kaspersky Lab chroni wszystkie te platformy, a dzięki optymalizacji proces skanowania antywirusowego ma minimalny wpływ na wydajność serwerów. Ponadto, nasza technologia jest odporna na awarie - jeżeli dojdzie do nieplanowanego restartu jednego z serwerów, ochrona aktywuje się automatycznie po jego starcie.

Bezpieczeństwo mobilne - Urządzenia mobilne są w nowoczesnym biznesie stosowane każdego dnia, co otwiera potencjalny niekontrolowany kanał dostępu do sieci korporacyjnych. Kaspersky Endpoint Security for Business Advanced zabezpiecza te urządzenia przed mobilnymi szkodliwymi programami, wbudowana technologia antyphishingowa chroni przed stronami internetowymi zaprojektowanymi w celu kradzieży informacji, a mechanizmy antyspamowe dbają o filtrowanie niechcianych połączeń i wiadomości.
Rozwiązanie jest także wyposażone w technologię konteneryzacji pozwalającą na oddzielenie informacji firmowych od prywatnych danych pracownika. Dzięki czemu administrator ma pełną kontrolę nad danymi korporacyjnymi w razie kradzieży lub zgubienia urządzenia mobilnego, nie wpływając jednocześnie na prywatne informacje pracownika.

Scentralizowane zarządzanie

Skuteczniejsza administracja - Administratorzy IT w firmach zawsze mają do wykonania wiele zadań i czas tracony na zarządzanie ochroną i generowanie raportów mogliby przeznaczyć na zadania kluczowe dla korporacji. Kaspersky Endpoint Security for Business Advanced zawiera Kaspersky Security Center (KSC) - pojedynczą i zunifikowaną konsolę zarządzania, która zapewnia przegląd wszystkich uruchomionych technologii zabezpieczeń firmy Kaspersky Lab i umożliwia zarządzanie nimi.

Obsługa popularnych platform MDM ułatwia zarządzanie urządzeniami mobilnymi - Do skutecznego zarządzania firmowymi urządzeniami mobilnymi niezbędna jest obsługa wszystkich czołowych platform administracyjnych. Kaspersky Endpoint Security for Business Advanced obsługuje platformy Microsoft® Exchange ActiveSync®, iOS MDM oraz Samsung KNOX™ i pozwala na łatwe generowanie zasad ochrony dla każdej z nich, np. obowiązkowe szyfrowanie, wymuszanie stosowania hasła, kontrola użytkowania wbudowanej kamery, ustawienia APN/VPN itd. Obsługa rozwiązania Android for Work pozwala na tworzenie profili biznesowych, a także na zarządzanie aplikacjami i urządzeniami.

Przydzielanie zadań do różnych administratorów - Kontrola dostępu w oparciu o role (RBAC) pozwala podzielić zadania związane z zarządzaniem bezpieczeństwem i systemami między wielu administratorów. Na przykład, jeden z administratorów może być odpowiedzialny za ochronę i kontrolę punktów końcowych oraz bezpieczeństwo urządzeń mobilnych, a drugi za szyfrowanie danych i funkcje zarządzania systemami. Konsola Kaspersky Security Center może zostać w łatwy sposób dostosowana tak, by dany administrator miał dostęp wyłącznie do tych narzędzi, których potrzebuje do realizowania swoich zadań.

Wyższy poziom integracji - Wszystkie technologie pakietu Kaspersky Endpoint Security Advanced zostały rozwinięte wewnątrz Kaspersky Lab, dzięki czemu rozwiązanie oferuje najwyższy poziom integracji, kompatybilności, wydajności i skalowalności.

 

KORZYŚCI

Nowoczesne biznesowe środowiska IT są bardziej złożone niż kiedykolwiek wcześniej, a cyberprzestępcy korzystają z coraz bardziej zaawansowanych metod ataków. Kaspersky Endpoint Security for Business Advanced oferuje najlepszą w swojej klasie ochronę wspartą szerokim wachlarzem funkcji bezpieczeństwa zapewniających wielowarstwowe bezpieczeństwo. Funkcje takie jak skanowanie w poszukiwaniu luk oraz zarządzanie łatami, kontrola bezpieczeńtwa i ochrona danych dbają o minimalizację ryzyka i skuteczne zabezpieczenie poufnych informacji biznesowych.

Ochrona przed wszelkimi rodzajami cyberzagrożeń, które mogą uderzyć w firmę

Kaspersky Endpoint Security for Business Advanced oferuje wielowarstwową ochronę przed znanymi, nieznanymi i zaawansowanymi cyberzagrożeniami, wykorzystującą unikatowe połączenie rozległej wiedzy o zagrożeniach, uczenia maszynowego i ludzkiej ekspertyzy. Efektywne narzędzia kontroli ułatwiają zarządzanie uruchamianiem aplikacji, blokowanie nieautoryzowanych urządzeń zewnętrznych i wdrażanie zasad dostępu do internetu.

Zapobieganie utracie poufnych informacji firmowych

Poufne dane ze zgubionego laptopa lub urządzenia mobilnego mogą trafić w niepowołane ręce. Nasze elastyczne funkcje szyfrowania pomagają egzekwować zasady szyfrowania plików, folderów, dysków i urządzeń zewnętrznych. Funkcję szyfrowania można łatwo skonfigurować, a ponadto można nią zarządzać za pośrednictwem tej samej konsoli zarządzania, która zapewnia kontrolę nad wszystkimi działającymi w sieci funkcjami zabezpieczeń firmy Kaspersky Lab.

Zwiększenie efektywności firmy poprzez zarządzanie mobilnymi punktami końcowymi

Kaspersky Endpoint Security for Business Advanced zapewnia bezpieczeństwo personelu mobilnego. Zaawansowane technologie zabezpieczeń mobilnych pomagają chronić najpopularniejsze platformy mobilne przed szkodliwym oprogramowaniem, wyłudzaniem danych, spamem oraz innymi zagrożeniami. Co więcej, po włączeniu funkcji zarządzania urządzeniami mobilnymi (MDM) i aplikacjami (MAM) za pośrednictwem wspólnego interfejsu pakiet Kaspersky Endpoint Security for Business Advanced oszczędza czas i ułatwia wdrażanie zunifikowanych zasad bezpieczeństwa mobilnego.

Wyższa wydajność zarządzania systemami IT

Biorąc pod uwagę dzisiejsze skomplikowane środowiska informatyczne, liczba kluczowych, wykonywanych codziennie zadań związanych z zarządzaniem systemami może być przytłaczająca. Nasze narzędzia zarządzania urządzeniami klienckimi automatyzują znaczną liczbę zadań związanych z bezpieczeństwem i administrowaniem, ułatwiając zarządzanie infrastrukturą IT. Użytkownik dysponuje przeglądem sieci informatycznej i może kontrolować wiele funkcji bezpieczeństwa oraz zadań administracyjnych za pośrednictwem pojedynczej, zintegrowanej konsoli zarządzania.

Optymalizacja zarządzania bezpieczeństwem

Zarządzania ochroną rosnącej liczby urządzeń w firmie może być skomplikowane i czasochłonne. Dzięki Kaspersky Security Center - naszej zintegrowanej konsoli administracyjnej - możesz kontrolować wszystkie technologie bezpieczeństwa Kaspersky Lab w Twojej firmie z jednego miejsca, co znacznie ułatwia proces zarządzania.
Z myślą o mniejszych firmach przygotowaliśmy szereg predefiniowanych zestawów zasad, dzięki czemu możliwe jest błyskawiczne wdrożenie ochrony w sieci i natychmiastowe korzystanie ze skutecznej ochrony - bez dodatkowej konfiguracji. Jeżeli potrzebujesz większej swobody w ustalaniu reguł ochrony, możesz skorzystać z szerokiego wachlarza opcji, by dostosować bezpieczeństwo do własnych potrzeb.
Dzięki integracji z najpopularniejszymi produktami do zarządzania informacjami i zdarzeniami bezpieczeństwa informatycznego (SIEM) - takimi jak HP ArcSight i IBM QRadar - nasz pakiet zabezpieczeń umożliwia firmom monitorowanie przepływu danych w czasie rzeczywistym.

Możliwość wdrażania dodatkowych funkcji ochrony wraz z rosnącymi potrzebami

Nasz zestaw rozwiązań ochrony ukierunkowanej pozwala stosować dodatkowe technologie bezpieczeństwa i zarządzania w ramach potrzeb. Zestaw obejmuje następujące rozwiązania:

Kaspersky Security for Virtualization
Kaspersky Security for Mail Server
Kaspersky Security for Storage
Kaspersky Security for Internet Gateway
Kaspersky Security for Collaboration

Pliki do pobrania

Kup klucz
Moduł szyfrujący AES (tylko w pakiecie Advanced i Total) Pobierz