Kaspersky Total Security for Business

ochrona wszystkich elementów sieci
7 478,40 PLN Kup teraz

FUNKCJE

Światowy poziom ochrony złożonych środowisk informatycznych, w tym laptopów, komputerów stacjonarnych, serwerów plików, urządzeń mobilnych i konsumenckich, bram internetowych oraz systemów do obsługi poczty elektronicznej i środowisk współpracy, oraz rozbudowane funkcje zarządzania systemami.

Ochrona stacji roboczych i laptopów z systemami Windows, Linux i OS X*

Ochrona wielowarstwowa - Nasz najnowszy mechanizm ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem to połączenie mechanizmów ochrony opartych na sygnaturach, analizy heurystycznej oraz technologii behawioralnej i wspomaganej przez chmurę chroniące firmę przed znanymi, powstającymi i skomplikowanymi zagrożeniami. Mechanizm ten jest w stanie chronić dowolną kombinację stacji roboczych i laptopów pracujących pod kontrolą systemów OS X, Linux i Windows.

Wydajna aktualizacja zabezpieczeń - Z uwagi na fakt, że tworzone przez cyberprzestępców szkodliwe oprogramowanie jest coraz nowocześniejsze i bardziej skomplikowane, nasze bazy danych są aktualizowane częściej niż u innych producentów oprogramowania zabezpieczającego. Dzięki zastosowaniu wielu zaawansowanych technologii zabezpieczeń nasze współczynniki wykrywania zagrożeń są wyższe, a rozmiar aktualizacji mniejszy, co umożliwia lepsze wykorzystanie przepustowości łącza.

Ochrona przed nieznanymi i skomplikowanymi zagrożeniami - Czas między pojawieniem się nowego szkodliwego programu a opracowaniem jego sygnatury jest okresem podwyższonego ryzyka. Aby zapewnić ochronę przed atakami zero-day, technologie firmy Kaspersky Lab oraz inteligentne mechanizmy wykrywania są nieustannie doskonalone w celu zapewnienia ochrony przed najbardziej zaawansowanymi zagrożeniami.

Wykrywanie podejrzanego zachowania - Po uruchomieniu dowolnej aplikacji w sieci przedsiębiorstwa moduł Kontrola systemu rozpoczyna monitorowanie jej zachowania. W przypadku wykrycia podejrzanego działania aplikacji moduł Kontrola systemu automatycznie ją blokuje. Z uwagi na fakt, że moduł Kontrola systemu rejestruje na bieżąco pracę systemu operacyjnego oraz jego rejestru i innych funkcji, możliwe jest automatyczne cofnięcie groźnych operacji wykonywanych przez szkodliwe oprogramowanie przed jego zablokowaniem.

Ochrona przed wykorzystaniem luk w zabezpieczeniach - Nasza nowatorska technologia AEP (ang. Automatic Exploit Prevention - automatyczne zapobieganie exploitom) uniemożliwia szkodliwemu oprogramowaniu wykorzystanie luk w zabezpieczeniach systemu operacyjnego lub aplikacji działających w sieci. Technologia AEP monitoruje przede wszystkim aplikacje najczęściej narażone na ataki, w tym programy Adobe Reader, Internet Explorer, składniki pakietu Microsoft Office, środowisko Java i wiele innych, zapewniając dodatkowy poziom zabezpieczeń dzięki funkcjom monitorowania nieznanych zagrożeń i ochrony przed nimi.

Kontrola aplikacji i połączeń - W przypadku niektórych aplikacji, które niekoniecznie zalicza się do oprogramowania szkodliwego, ich działanie może zostać uznane za niebezpieczne. W związku z tym zaleca się ograniczanie działania takich aplikacji. Oparty na hoście system zapobiegania włamaniom (HIPS) firmy Kaspersky Lab ogranicza działanie aplikacji do punktu końcowego zgodnie z przypisanym jej poziomem zaufania. System HIPS współpracuje z osobistą zaporą sieciową na poziomie aplikacji, która ogranicza aktywność w sieci.

Blokowanie ataków sieciowych - Funkcja blokowania ataków sieciowych umożliwia wykrywanie i monitorowanie podejrzanych działań zachodzących w sieci firmy i pozwala z góry określić reakcję systemów w razie ich wykrycia.

Wyższy poziom bezpieczeństwa dzięki współpracy z chmurą - Dzięki milionom użytkowników rozwiązań Kaspersky Lab, którzy wyrazili zgodę na przesyłanie do sieci Kaspersky Security Network (KSN) informacji o szkodliwych działaniach i zagrożeniach IT na ich komputerach, firmy mogą korzystać ze skuteczniejszej ochrony przed najnowszymi szkodliwymi programami. Dzięki informacjom zbieranym na bieżąco klienci nie muszą obawiać się nowych ataków ani martwić fałszywymi ostrzeżeniami.

* W przypadku niektórych platform funkcjonalność jest ograniczona.

Ochrona serwerów plików

Zabezpieczenie środowisk niejednorodnych - Nasze nagradzane funkcje zabezpieczeń chronią serwery plików pracujące pod kontrolą systemów Windows, Linux i FreeBSD. Zoptymalizowane procesy skanowania wpływają na wydajność serwerów jedynie w minimalnym stopniu. Nasze rozwiązanie zabezpiecza nie tylko serwery klastrowe, ale także serwery terminali Microsoft i Citrix.

Niezawodna ochrona - Jeśli w którymkolwiek serwerze plików dojdzie do usterki, po jego ponownym uruchomieniu automatycznie zostaną włączone także funkcje zabezpieczeń.

Skuteczniejsze zarządzanie - Każda minuta poświęcona na zadania związane z administrowaniem i generowaniem raportów to czas, który można przeznaczyć na działania o znaczeniu strategicznym. Z tego względu stworzyliśmy scentralizowaną konsolę umożliwiającą zarządzanie funkcjami zabezpieczeń wszystkich punktów końcowych, w tym serwerów plików, stacji roboczych i urządzeń mobilnych, oraz łatwiejsze generowanie szczegółowych raportów.

Wyższy poziom bezpieczeństwa i rozbudowane funkcje zarządzania systemami

Eliminowanie znanych luk w zabezpieczeniach - Nasze funkcje skanują całą sieć i identyfikują luki w zabezpieczeniach aplikacji oraz systemów operacyjnych. Wykryte luki są klasyfikowane według priorytetu, co umożliwia automatyczne instalowanie poprawek i aktualizacji. Z uwagi na fakt, że nasze poprawki są udostępniane szybciej niż ma to miejsce u innych dostawców rozwiązań, klienci mogą usunąć luki w zabezpieczeniach w krótszym czasie.

Zarządzanie sprzętem i oprogramowaniem - Wszystkie urządzenia i programy dostępne w sieci są automatycznie wykrywane i zapisywane na listach inwentarzowych sprzętu i oprogramowania. Inwentarz sprzętowy zawiera szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych urządzeń, a inwentarz oprogramowania ułatwia zarządzanie wykorzystaniem programów i blokowanie nieautoryzowanych aplikacji.
W sieci wykrywane są nawet urządzenia podłączane w trybie gościa, którym nadawane są uprawnienia dostępu bez narażania bezpieczeństwa firmowych systemów i danych.

Optymalizacja dystrybucji oprogramowania - Aplikacje można wdrażać na żądanie lub po godzinach pracy zgodnie z ustalonym harmonogramem. W przypadku niektórych instalatorów można określić dodatkowe parametry w celu dostosowania instalowanego pakietu oprogramowania do potrzeb. Obsługa bezpiecznych, zdalnych połączeń z dowolnym komputerem stacjonarnym lub klienckim umożliwia szybkie rozwiązywanie problemów, a mechanizm uwierzytelniania zapobiega przypadkom nieautoryzowanego dostępu zdalnego. Podczas trwania sesji dostępu zdalnego wszystkie czynności są rejestrowane, co ułatwia identyfikowanie użytkowników.

Automatyzacja i optymalizacja procesów wdrażania systemów operacyjnych - Technologie firmy Kaspersky Lab automatyzują i centralizują operacje związane z tworzeniem, przechowywaniem i klonowaniem zabezpieczonych obrazów systemu. Obrazy są przechowywane w specjalnym magazynie, a dostęp do nich jest możliwy w trakcie procesu instalowania i konfigurowania. Instalacja i konfiguracja obrazu klienckiej stacji roboczej może zostać wykonana za pomocą serwerów PXE (Preboot eXecution Environment) - które były wcześniej wykorzystywane w sieci - lub przy użyciu naszych rozwiązań. Dzięki funkcji Wake-on-LAN obrazy mogą zostać rozesłane do komputerów po godzinach pracy. Nasze rozwiązania obsługują interfejs UEFI.

Ograniczanie natężenia ruchu - dystrybucja zdalna - Jeśli wymagane jest dostarczenie oprogramowania lub poprawek do placówki zdalnej, jedna z lokalnych stacji roboczych może pełnić rolę agenta aktualizacji dla całej placówki, ograniczając w ten sposób natężenie ruchu w sieci.

Integracja z systemami SIEM - Z uwagi na fakt, że systemy zarządzania informacjami i zdarzeniami bezpieczeństwa informatycznego (SIEM) mogą umożliwić dużym firmom monitorowanie zasobów w czasie rzeczywistym, nasze rozwiązania obsługują dwa najpopularniejsze produkty - HP ArcSight i IBM QRadar.

Szyfrowanie informacji poufnych

Silne szyfrowanie - Dzięki zastosowaniu algorytmu szyfrującego AES z kluczem o długości 256 bitów i rekomendacją NIST (nr 2980) nasze rozwiązania zapewniają silne szyfrowanie poufnych informacji. W przypadku zgubienia lub kradzieży komputerów nieautoryzowani użytkownicy nie będą mieli dostępu do zaszyfrowanych danych. Nasz algorytm szyfrowania został opracowany z myślą o zgodności ze standardem FIPS 140-2 (aktualnie oczekuje na weryfikację).

Skuteczniejsze zarządzanie dzięki integracji - Choć na rynku często spotyka się programy szyfrujące, które nie są zintegrowane z kompleksowymi rozwiązaniami zabezpieczającymi, technologie szyfrowania firmy Kaspersky Lab stanowią element wspólnego kodu, który został w całości stworzony przez specjalistów z naszej firmy. Ułatwia to wdrażanie ustawień szyfrowania w ramach reguł ochrony przed szkodliwymi programami i kontroli punktów końcowych oraz innych technologii zabezpieczeń.

Szyfrowanie na poziomie całych dysków i poszczególnych plików - Metoda szyfrowania na poziomie całych dysków (FDE) operuje na sektorach dysku twardego, aby zapewnić szyfrowanie na poziomie zbliżonym do sprzętowego i ułatwić prowadzenie strategii szyfrowania wszystkiego jednocześnie. Metoda szyfrowania na poziomie plików (FLE) umożliwia bezpieczne udostępnianie danych w sieci. Po zaszyfrowaniu pliku jego pierwotna, niezaszyfrowana wersja może zostać usunięta z dysku.

Szyfrowanie nośników zewnętrznych - W celu zabezpieczenia danych, które mają trafić na nośnik zewnętrzny, funkcja szyfrowania nośników zewnętrznych może zaszyfrować dane metodą FDE lub FLE.

Szyfrowanie w trybie przenośnym - Jeśli wymagane jest przesłanie danych poufnych pocztą elektroniczną, przez internet lub na nośniku zewnętrznym, można utworzyć chronione hasłem, zaszyfrowane i samorozpakowujące się pakiety plików. Specjalny "tryb przenośny" do szyfrowania nośników zewnętrznych metodą FLE zapewnia bezpieczny transfer danych nawet w przypadku komputerów, w których nie jest zainstalowane oprogramowanie Kaspersky Endpoint Security for Windows.

Uproszczone logowanie i obsługa kart inteligentnych/tokenów - Po uruchomieniu komputera przez użytkownika i zalogowaniu się za pomocą nazwy i hasła funkcja pojedynczego logowania zapewnia mu natychmiastowy dostęp do zaszyfrowanych plików znajdujących się na dysku twardym komputera. Dzięki temu procesy szyfrowania i deszyfrowania są dla użytkownika niemal transparentne, co zwiększa efektywność i wydajność pracy. Obsługiwane jest także uwierzytelnianie dwupoziomowe przy użyciu kart inteligentnych i tokenów.

Obsługa technologii Intel AES-NI i nie tylko - Dzięki obsłudze technologii Intel AES-NI szyfrowanie i deszyfrowanie danych działa szybciej w przypadku komputerów z procesorami Intel i AMD*. Nasza technologia FDE obsługuje także platformy oparte na interfejsie UEFI. Zapewniamy także obsługę klawiatur z układem klawiszy innym niż QWERTY.

*Nie wszystkie procesory są obsługiwane.

Ochrona urządzeń mobilnych z systemami Android, iOS i Windows Phone

Skuteczna ochrona urządzeń mobilnych - Łącząc ze sobą najbardziej zaawansowane w branży technologie chronimy urządzenia mobilne przed najnowszymi zagrożeniami. Funkcja ochrony przed wyłudzaniem informacji chroni przed stronami internetowymi wykradającymi informacje lub dane osobowe, a funkcja ochrony przed spamem ułatwia filtrowanie niechcianych połączeń i wiadomości.
Elastyczne narzędzia kontroli uniemożliwiają uruchamianie nieautoryzowanych aplikacji i blokują dostęp do niebezpiecznych stron internetowych. Zdarzenia, takie jak rootowanie czy jailbreak, są wykrywane automatycznie, a powiązane z nimi urządzenia są blokowane.

Oddzielanie danych firmowych od prywatnych - Nasza technologia dodatkowej warstwy zabezpieczeń (ang. app wrapping) umożliwia tworzenie oddzielnych kontenerów na poszczególnych urządzeniach. W kontenerach tych są przechowywane aplikacje korporacyjne, które są w ten sposób oddzielone od prywatnych danych użytkownika. Procesem szyfrowania można objąć wszystkie dane przechowywane w kontenerach i zapobiec ich kopiowaniu i wklejaniu poza kontener. Można także zażądać dodatkowego uwierzytelnienia, które będzie wymagane do uruchomienia aplikacji przechowywanych w kontenerach.
Po odejściu pracownika z firmy obsługiwana zdalnie funkcja Selective Wipe umożliwia usunięcie odpowiedniego kontenera bez usuwania prywatnych danych i ustawień użytkownika urządzenia.

Obsługa popularnych platform MDM - Dzięki udoskonalonym funkcjom zarządzania urządzeniami mobilnymi (MDM) stosowanie grupowych i indywidualnych reguł dla urządzeń obsługujących Microsoft Exchange ActiveSync i iOS MDM jest łatwe za pośrednictwem pojedynczego interfejsu. Obsługa platformy Samsung KNOX umożliwia zarządzanie różnymi ustawieniami urządzeń firmy Samsung. Możliwe jest także wymuszanie stosowania kodów PIN na wszystkich urządzeniach mobilnych oraz wykonywanie następujących działań:

➜ Nakładanie ograniczeń na hasła - dzięki temu w ramach firmowych urządzeń będą stosowane wyłącnzie silne hasła
➜ Zarządzanie funkcjami szyfrowania
➜ Blokowanie możliwości korzystania z kamery urządzenia
➜ Zarządzanie innymi funkcjami urządzeń mobilnych

Blokowanie, kasowanie danych i lokalizowanie urządzeń - Obsługiwane zdalnie funkcje zabezpieczeń pomagają chronić firmowe dane przechowywane w zgubionych lub skradzionych urządzeniach. Zarówno administratorzy, jak i użytkownicy mogą zablokować i zlokalizować urządzenie, a także usunąć z niego dane firmowe. Jeśli złodziej wymieni kartę SIM na inną, funkcja SIM Watch wyśle do użytkownika wiadomość z nowym numerem, umożliwiając w ten sposób korzystanie z funkcji antykradzieżowych. Aby zapewnić produktywność personelu podczas godzin roboczych oraz zadbać o to, by polityka bezpieczeństwa była stosowana dla danych będących w ruchu, Kontrola urządzeń pozwala zdefiniować czas, w którym stosowane są dane funkcje kontroli. Obsługa usługi Google Cloud Messaging (GCM) ułatwia dynamiczne wysyłanie poleceń antykradzieżowych do urządzeń z systemem Android.

Portal samoobsługowy - Nasz portal samoobsługowy ułatwia korzystanie z sieci korporacyjnej za pośrednictwem prywatnych urządzeń mobilnych. Portal zapewnia także zdalny dostęp do funkcji antykradzieżowych, aby użytkownicy mogli szybko zareagować na zgubienie lub kradzież urządzenia i zminimalizować ryzyko utraty danych bez obciążania administratorów dodatkowymi zadaniami.

Odciążanie administratorów IT - Pojedyncza, scentralizowana konsola umożliwia zarządzanie urządzeniami mobilnymi oraz ich zabezpieczeniami, a także ułatwia stosowanie spójnych reguł na różnych platformach mobilnych. Konsola internetowa umożliwia nie tylko zarządzanie urządzeniami mobilnymi oraz ich zabezpieczeniami, ale także zabezpieczeniami punktów końcowych z dowolnego miejsca z dostępem do internetu.

* W przypadku niektórych z obsługiwanych platform mobilnych część funkcji jest niedostępna. Rozwiązanie pozwala na kontrolowanie przywilejów dostępu do urządzeń - umożliwia to wyeliminowanie ryzyka utraty danych lub wniknięcia szkodliwego oprogramowania do sieci firmowej z nieautoryzowanych urządzeń. Przywileje dostępu mogą zostać skonfigurowane z uwzględnieniem rodzaju urządzenia, wykorzystywanych metod komunikacji oraz numeru seryjnego sprzętu.

Sterowanie aplikacjami, urządzeniami i dostępem do internetu

Dynamiczne tworzenie białej listy podnosi poziom bezpieczeństwa - unkcja kontroli aplikacji jest najbardziej kompleksowym rozwiązaniem w branży. Jesteśmy jedynym producentem oprogramowania zabezpieczającego, który prowadzi własne laboratorium zajmujące się tworzeniem białej listy i oceną bezpieczeństwa aplikacji. Nasza baza danych dotycząca aplikacji znajdujących się na białej liście obejmuje ponad 1,3 miliarda unikatowych plików, których przybywa w tempie miliona dziennie. Funkcje kontroli aplikacji i dynamicznego tworzenia białej listy ułatwiają stosowanie zasady domyślnego blokowania, która blokuje wszystkie aplikacje poza tymi, które figurują na białej liście. Jeśli chcesz wdrożyć lub zaktualizować zasadę domyślnego blokowania, nasz nowy tryb testowy umożliwia skonfigurowanie i sprawdzenie jej w środowisku testowym przed faktycznym wdrożeniem.

Blokowanie nieautoryzowanych urządzeń - Funkcja kontroli urządzeń ułatwia zarządzanie dostępem urządzeń do firmowej sieci informatycznej. Za jej pomocą można skonfigurować elementy sterowania dostępem bazujące na porze dnia, lokalizacji geograficznej oraz typie urządzenia. Elementy te można skorelować z usługą Active Directory, aby zwiększyć dokładność czynności związanych z administrowaniem i stosowaniem zasad. Administratorzy mogą także tworzyć reguły kontroli urządzeń z zastosowaniem masek, aby łatwiej dodawać do białej listy więcej urządzeń.

Monitorowanie i kontrolowanie dostępu do internetu - Narzędzia kontroli dostępu do internetu umożliwiają tworzenie i egzekwowanie zasad dostępu oraz monitorowanie sposobu wykorzystania zasobów internetowych. Korzystając z nich, można zezwalać, zakazywać, ograniczać lub kontrolować dostęp użytkowników do konkretnych witryn internetowych lub całych kategorii witryn, takich jak serwisy społecznościowe, strony dla miłośników gier czy serwisy hazardowe. Elementy sterowania bazujące na lokalizacji geograficznej lub porze dnia można skorelować z usługą Active Directory, aby wspomóc czynności związane z administrowaniem i ustalaniem zasad.

Ochrona firmowej poczty elektronicznej i zapobieganie ujawnianiu danych

Bezpieczeństwo wielu platform - Dzięki obsłudze różnych serwerów poczty - Microsoft Exchange, IBM Lotus Notes/Domino, Sendmail, qmail, Postfix, Exim i CommuniGate Pro - nasze technologie skutecznie chronią pocztę i serwery grup roboczych przed spamem i szkodliwymi programami. Rozwiązanie Kaspersky Total Security for Business umożliwia też skonfigurowanie wyznaczonej bramy poczty elektronicznej.

Filtrowanie spamu - Skuteczne filtrowanie spamu pomaga firmom podnosić wydajność i efektywność. Nasza technologia inteligentnego filtrowania zapobiega przedostawaniu się rozpraszającego spamu do skrzynek odbiorczych użytkowników. Charakteryzuje ją bardzo niski współczynnik fałszywych ostrzeżeń, a ponadto zmniejsza ona natężenie ruchu w sieci firmowej.

Zarządzanie złożonością - Łatwe w obsłudze narzędzia ułatwiają zarządzanie bezpieczeństwem oraz:
➜ monitorowanie stanu ochrony,
➜ zarządzanie ustawieniami skanowania,
➜ tworzenie raportów.
Częste automatyczne aktualizacje gwarantują, że nasze oprogramowanie ma zawsze najnowsze dane potrzebne do ochrony przez szkodliwym oprogramowaniem i spamem.

Pomoc w zachowaniu wysokiej wydajności - Dzięki optymalizacji skanowania oraz możliwości wykluczenia z niego określonych elementów nasza technologia ochrony serwerów pocztowych obsługuje także równoważenie obciążenia. Efekt? Wysoce skuteczna ochrona, która nie wpływa w istotny sposób na wydajność.

Zwiększenie poziomu ochrony danych i zgodności z przepisami - Nasze technologie analizują treść wiadomości wychodzących i automatycznie blokują wiadomości oraz załączniki zawierające poufne dane firmowe lub dane pracowników. Poza funkcją skanowania w poszukiwaniu słów zawartych we wstępnie zdefiniowanych glosariuszach (lub niestandardowych glosariuszach administratora) wiadomości są także przeszukiwane pod kątem danych strukturalnych*.

* Funkcje ochrony przed utratą danych dostępne są wyłącznie w przypadku systemów Microsoft Exchange Server i podlegają oddzielnemu licencjonowaniu.

Ochrona bram internetowych

Bezpieczeństwo ruchu sieciowego - Nasze technologie zabezpieczają ruch płynący przez najpopularniejsze bramy internetowe oparte na systemach Windows i Linux, automatycznie usuwając szkodliwe i potencjalnie groźne programy z danych przesyłanych za pośrednictwem protokołów HTTP(S), FTP, SMTP i POP3. Dzięki częstym aktualizacjom rozwiązanie Kaspersky Total Security for Business chroni zarówno przed znanymi, jak i nieznanymi zagrożeniami.

Ochrona poczty elektronicznej - Pakiet Kaspersky Total Security for Business oferuje także ochronę firmowej poczty przesyłanej przez bramy Microsoft Forefront TMG i serwery Microsoft ISA Server.

Wysoka skuteczność wykrywania - Dostępne w rozwiązaniu Kaspersky Total Security for Business zoptymalizowane funkcje inteligentnego skanowania oraz funkcje równoważenia obciążenia zapewniają wysoką skuteczność wykrywania zagrożeń bez znaczącego obciążania platformy sprzętowej.

Skuteczniejsze zarządzanie - Proste w obsłudze narzędzia zarządzania, a także elastyczne funkcje raportowania, pozwalają zapewnić lepszy wgląd w stan zabezpieczeń i usprawnić kontrolę nad nimi.

Bezpieczeństwo środowisk współpracy i zapobieganie ujawnianiu danych

Zabezpieczenie środowisk SharePoint - Proste w użyciu funkcje ochrony oraz filtrowania plików i treści umożliwiają scentralizowane zarządzanie bezpieczeństwem całej farmy serwerów SharePoint z poziomu jednej konsoli. Nasze technologie zabezpieczeń w bardzo niewielkim stopniu obciążają komputery, na których działają.

Wydajniejsze przechowywanie danych - Aby pomóc w zwiększeniu wydajności przechowywania danych, nasze technologie filtrowania umożliwiają pozbycie się niepotrzebnych plików i łatwiejsze egzekwowanie przestrzegania zasad przechowywania danych. Poza możliwością tworzenia list zabronionych nazw plików i rozszerzeń nasze rozwiązanie umożliwia konfigurowanie profili typów plików, które znacząco usprawniają wdrażanie zasad dotyczących muzyki, plików wideo, plików wykonywalnych i innych treści.
Technologie firmy Kaspersky Lab zapobiegają też łamaniu zasad bezpieczeństwa, a funkcja analizy rozszerzenia eliminuje pliki zakamuflowane jako bezpieczne.

Elastyczne filtrowanie treści - Dzięki porównywaniu wszystkich dokumentów z wykazami zabronionych treści - takich, jak język o wulgarnym lub obscenicznym wydźwięku - funkcje filtrowania treści pomagają kontrolować i przypisywać wewnętrzne zasady współpracy. Wstępnie zdefiniowane słowniki i kategorie oraz możliwość tworzenia własnych list zabronionych słów i zwrotów umożliwiają łatwe dostosowanie funkcji filtrowania treści do wymagań przedsiębiorstwa.

Podgląd statusu w czasie rzeczywistym - Konsola zapewnia dostęp w czasie rzeczywistym do najważniejszych informacji, w tym o stanie zabezpieczeń infrastruktury informatycznej, wersji bazy danych oraz stanie licencji wszystkich chronionych serwerów. Rozwiązanie Kaspersky Total Security for Business ułatwia generowanie raportów dotyczących zdarzeń oraz stanu zabezpieczeń.

Skuteczniejsza ochrona danych i zgodność z przepisami - Oprogramowanie Kaspersky Total Security for Business analizuje treść dokumentów przechowywanych na serwerze Microsoft SharePoint Server oraz automatycznie rejestruje i blokuje te z nich, które zawierają określone dane firmowe lub informacje poufne. Poza funkcją skanowania w poszukiwaniu słów zawartych we wstępnie zdefiniowanych glosariuszach (lub niestandardowych glosariuszach administratora) wiadomości są także przeszukiwane pod kątem danych strukturalnych*.

*Funkcje ochrony przed utratą danych podlegają oddzielnemu licencjonowaniu.

Centralne wykonywanie zadań związanych z zarządzaniem

Sterowanie wszystkimi funkcjami z poziomu pojedynczej konsoli - Rozwiązanie Kaspersky Endpoint Security for Business CORE zawiera program Kaspersky Security Center stanowiący pojedynczą i zunifikowaną konsolę zarządzania, która zapewnia przegląd wszystkich uruchomionych technologii zabezpieczeń firmy Kaspersky Lab i umożliwia zarządzanie nimi. Program Kaspersky Security Center zapewnia wygodę administrowania zabezpieczeniami w sieciach heterogenicznych, umożliwiając m.in. konfigurowanie parametrów ochrony, dystrybuowanie aktualizacji oraz monitorowanie zabezpieczeń.

Efektywne wykorzystanie zasobów informatycznych - W przypadku zmiany wymagań związanych z bezpieczeństwem i podjęciu decyzji o zabezpieczeniu dodatkowych obszarów sieci przez dodanie kolejnych technologii zabezpieczeń firmy Kaspersky Lab użytkownik może zarządzać nimi wszystkimi za pośrednictwem programu Kaspersky Security Center. Użytkownik może zatem rozbudować posiadany pakiet bezpieczeństwa, aby chronić serwery plików, urządzenia mobilne, maszyny wirtualne i nie tylko, korzystając z wygody zarządzania z poziomu pojedynczej konsoli.

 

KORZYŚCI

To najbardziej kompleksowe rozwiązanie zabezpieczające firmy Kaspersky Lab dla biznesu, które zapewnia skuteczną ochronę sieci informatycznej firmy. Pakiet ten nie tylko zabezpiecza komputery stacjonarne, laptopy i serwery plików, zapewniając algorytmy szyfrowania danych, mechanizmy kontroli punktów końcowych i funkcje ochrony urządzeń mobilnych, ale także zawiera specjalne technologie ochrony serwerów do obsługi poczty elektronicznej i środowisk współpracy oraz sterowania przepływem danych przez bramy internetowe. W jego skład wchodzą także rozbudowane narzędzia do zarządzania systemami, które automatyzują szeroką gamę zadań administracyjnych, oszczędzając w ten sposób czas i zasoby.

Wielowarstwowa ochrona stacji roboczych i nie tylko

Połączenie mechanizmów ochrony opartych na sygnaturach, analizy heurystycznej oraz technologii behawioralnej i wspomaganej przez chmurę zapewnia wielowarstwową ochronę dowolnej kombinacji stacji roboczych z systemem Windows, OS X i Linux. Uzupełnieniem technologii ochrony są narzędzia kontroli aplikacji, urządzeń i dostępu do internetu, które wspomagają zarządzanie aplikacjami, blokowanie lub kontrolowanie dostępu do urządzeń przenośnych oraz egzekwowanie reguł dostępu do internetu. W skład pakietu wchodzą także funkcje bezpieczeństwa serwerów plików w środowiskach Windows i Linux, które chronią je przed znanymi i nieznanymi oraz skomplikowanymi zagrożeniami.

Automatyczne wykrywanie luk i zarządzanie poprawkami

Nieusunięte luki w zabezpieczeniach systemów operacyjnych i aplikacji są często wykorzystywane przez osoby dopuszczające się ataków na zasoby firmowe. Pakiet Kaspersky Total Security for Business jest wyposażony w funkcję automatycznego skanowania luk w zabezpieczeniach i zarządzania poprawkami, która szybko identyfikuje luki w środowisku sieciowym i eliminuje je za pomocą poprawek.

Ochrona przed utratą danych poufnych

Zaawansowane algorytmy szyfrowania danych zapewniają bezpieczeństwo ważnych plików, folderów, dysków i urządzeń przenośnych. Utrata lub kradzież laptopa bądź też urządzenia mobilnego niekoniecznie musi wiązać się z ujawnieniem poufnych danych. Dane zaszyfrowane do niemożliwej do odczytania postaci uchronią firmę przed utratą reputacji oraz kosztami związanymi z naruszeniem zabezpieczeń. Niektóre programy do szyfrowania danych sprawiają duże problemy pod względem instalacji i obsługi, jednak narzędzia szyfrowania firmy Kaspersky są łatwe w konfiguracji i można nimi sterować z tego samego panelu służącego do zarządzania pozostałymi technologiami zabezpieczeń naszej firmy. Funkcje ochrony środowisk współpracy i poczty elektronicznej przed utratą danych uwzględniające zawartość chronią informacje poufne i zwiększają poziom zgodności z przepisami, zapobiegając wykorzystywaniu popularnych metod ujawniania danych.

Bezpieczeństwo urządzeń mobilnych

Dzięki połączeniu zaawansowanych technologii zabezpieczeń urządzeń mobilnych i elastycznych funkcji zarządzania takimi urządzeniami oraz przeznaczonymi dla nich aplikacjami rozwiązanie Kaspersky Total Security for Business ułatwia zarządzanie ochroną smartfonów i tabletów. Chroni ono także systemy oraz dane firmowe, z których korzystają te urządzenia. Nasze technologie zabezpieczeń oraz zarządzania obsługują większość popularnych platform mobilnych, dzięki czemu są w stanie chronić nie tylko urządzenia firmowe, ale także prywatne urządzenia pracowników przed złośliwym oprogramowaniem, nieautoryzowanym dostępem i innymi zagrożeniami, także w przypadku zgubienia lub kradzieży.

Łatwiejsze zarządzanie środowiskiem IT

Zarządzanie złożonym środowiskiem IT nie musi być skomplikowane. Liczne funkcje zarządzania zawarte w rozwiązaniu Kaspersky Total Security for Business ułatwiają zarządzanie zarówno zabezpieczeniami, jak i systemami. Dzięki automatyzacji głównych zadań związanych z ochroną i administrowaniem w celu zwiększenia widoczności zasobów i zapewniania pojedynczej konsoli zarządzania pracownicy mogą poświęcić uwagę projektom kluczowym dla działalności firmy.

Ochrona poczty elektronicznej

Dzięki połączeniu zoptymalizowanych funkcji skanowania oraz inteligentnego filtrowania nasze rozwiązanie chroni korespondencję elektroniczną, skuteczniej filtruje spam, zmniejszając liczbę fałszywych ostrzeżeń, i ogranicza natężenie ruchu w sieci firmowej. Obsługiwane są różne typy serwerów poczty, w tym Microsoft Exchange, IBM Lotus Notes/Domino, Sendmail, qmail, Postfix, Exim i CommuniGate Pro. W przypadku serwerów Microsoft Exchange funkcje ochrony przed utratą danych uwzględniające zawartość są dostępne jako opcja dodatkowa.

Ochrona ruchu sieciowego

Dzięki technologiom zabezpieczającym ruch płynący przez najpopularniejsze bramy internetowe oparte na systemach Windows i Linux rozwiązanie Kaspersky Total Security for Business chroni użytkowników internetu przed czyhającymi na nich zagrożeniami.

Bezpieczna współpraca

Oferowane przez nas funkcje ochrony platformy SharePoint przed szkodliwymi programami oraz mechanizmy filtrowania treści i plików umożliwiają skuteczne egzekwowanie firmowych zasad współpracy i zapobiegają przechowywaniu nieodpowiednich materiałów w sieci korporacyjnej. Funkcje ochrony przed utratą danych uwzględniające zawartość są dostępne jako opcja.

Centralne wykonywanie funkcji związanych z zarządzaniem systemami i ochroną

Nasza wysoce zintegrowana konsola zarządzania Kaspersky Security Center umożliwia scentralizowane sterowanie wszystkimi technologiami zabezpieczeń firmy Kaspersky Lab. Z uwagi na fakt, że rozwiązanie Kaspersky Total Security for Business obsługuje dwa najpopularniejsze produkty do zarządzania informacjami i zdarzeniami bezpieczeństwa informatycznego (SIEM) - HP ArcSight i IBM QRadar - duże firmy mogą korzystać z dobrodziejstw zintegrowanego monitorowania złożonych środowisk informatycznych.

Pliki do pobrania

Kup klucz
Kaspersky Anti-Virus for Lotus Notes/Domino Pobierz
Kaspersky Security for SharePoint Server - Podręcznik instalacji Pobierz
Kaspersky Anti-Virus for Microsoft ISA Server Pobierz
Kaspersky Security for SharePoint Server - Podręcznik Administratora Pobierz
Kaspersky Security for Linux Mail Server - Dokumentacja: 8.0.0.455 (Linux) Pobierz
Kaspersky Security for Microsoft Exchange Pobierz
Kaspersky Security for Linux Mail Server - 8.0.0.455 (Linux) [rpm] Pobierz
Kaspersky Security for Linux Mail Server - 8.0.0.455 (Linux) [deb] Pobierz
Kaspersky Security for Linux Mail Server - 8.0.0.455 (FreeBSD 9.x) Pobierz
Kaspersky Security for Linux Mail Server - 8.0.0.455 (FreeBSD 8.x) Pobierz
Kaspersky Security for Microsoft Exchange Pobierz
Kaspersky Anti-Virus for Lotus Notes/Domino - 8.0.0.73 Pobierz
Kaspersky Anti-Virus for Microsoft ISA Server Pobierz
Kaspersky Security for SharePoint Server Pobierz